Christina Aguilera - Nghidu Iva Lyrics

( 0 / 0 )     Rate:
Zmien li fih ilkoll mistiedna
Ninvestu ghal uliedna
M'ahniex daqstant 'il boghod
Jekk ninsew id-differenzi
jintemmu l-inçertezzi
Saqajna tkun fis-sod
Maghqudin mhux ghall-Partiti
Ilkoll id f'id ­ ghax iz-zmien fil-qrib
Pass ­ biex flimkien ­ nghixu lkoll
L-ahjar gejjien
Iva ghal shubija ma' l-Ewropa
l-ghazla taghna
Nghidu iva ­ biex uliedna
fil-gejjieni jgawdu maghna
Iva ghalina. Ghal uliedna.
Ghal pajjizna
Nghidu iva...
Zgur fl-Ewropa bi shubija
Hemm post ghalik u ghalija
Kenn ghal kull cittadin
Din hi darna naturali
Ghal nies bhalek u bhali
F'idejna dad-destin...

Christina Aguilera Fans

  » Please login to join the fans group.


Post reviews to Christina Aguilera

Search Lyrics

Christina Aguilera Videos

Loading......

Share